Search by category:
Thơ Hay Thơ Về Cuộc Sống

Bài thơ: Luân Hồi Nhân Quả

Bài thơ: Luân Hồi Nhân Quả

Cuộc đời ai hiểu cho ta
Chỉ có cha mẹ, thứ tha mọi điều
Cuộc đời sống được bao nhiêu
Chục năm ngắn ngũi, là điều xưa nay.
Cuộc đời lúc đổi lúc thay
Chỉ có đạo lý, chẳng lay chuyển dời
Luân hồi nhân quả luật trời
Nghiệp duyên vay trả, nào rời khỏi thân.

 

Đời người như áng phù vân
Như sương như khói, bụi trần về đâu
Mãi thương mãi ghét mãi sầu
Ân ân oán oán, bạc đầu chưa nguôi.

 

Thương yêu chia ngọt sẻ bùi
Ghét nhau giết hại, chôn vùi hố sâu
Ngục tù hình án lệ sầu
Ăn năn đã muộn, đường đâu quay về.

 

Đời người sao mãi u mê
Sao chưa giác ngộ, quay về nẻo tu
Thoát ly oán hận tình thù
Chấp tay niệm phật, mây mù xoá tan.

 

Ta bà bể khổ lầm than
Sao chưa thức tĩnh, muộn màng về sau
Nghiệp duyên cứ thế theo nhau
Như hình với bóng, gởi trao cho đời.
Bài thơ: Luân Hồi Nhân Quả
Bài thơ: Luân Hồi Nhân Quả

Post Comment

Loading...
loading...