Search by category:
Autocad Autocad 2D Video Học Autocad Video Học Autocad 2015

[ Bài 6 ] – Cách Quản lý Text và Dim trong Autocad

Video Tự Học Autocad Miễn Phí: [ Bài 6 ] – Cách Quản lý Text và Dim trong Autocad

Xem thêm: [ Bài 5 ] – Cách quản lý Hatch trong Autoccad

Qua bài học Video Autocad này bạn sẽ nắm bắt được:

  • Nhập và hiệu chỉnh văn bản trong Autocad
  • Ghi và hiệu chỉnh kích thước trong Autocad
  • Quản lý kiểu kích thước trong Autocad
  • Bản vẽ mẫu trong Autocad 2015

 

Post Comment

Loading...
loading...