Search by category:
Autocad Autocad 2D Video Học Autocad Video Học Autocad 2015

[ Bài 5 ] – Cách quản lý Hatch trong Autoccad

Video Tự Học Autocad Miễn Phí: [ Bài 5 ] – Cách quản lý Hatch trong Autoccad

Xem thêm: [ Bài 4 ] – Làm việc với layer trong Autocad

Qua video này bạn sẽ được học về:

  • Vẽ mặt cắt bằng lệnh Hatch
  • Vẽ mặt cắt không liên kết
  • Dùng tool Palette để chèn mặt cắt
  • Các hiệu chỉnh mặt cắt

 

One Comment

Post Comment

Loading...
loading...