Search by category:
Autocad Autocad 2D Video Học Autocad Video Học Autocad 2015

[ Bài 4 ] – Làm việc với layer trong Autocad

Video Tự Học Autocad Miễn Phí: [ Bài 4 ] – Làm việc với layer trong Autocad

Xem thêm: [ Bài 3 ] – Các lệnh cơ bản trong phần mềm Autocad

Qua Video Tự Học Autocad 2015 bài học này bạn sẽ được học về:

  • Cách tạo layer trong Autocad
  • Cách quản lý layer Autocad
  • Tìm hiểu các chức năng trong bảng quản lý layer
  • Cách chuyển đổi layer từ bản vẽ khác sang
  • Cách tạo nhóm các layer thường xuyên sử dụng

One Comment

Post Comment

Loading...
loading...