Search by category:
Autocad Autocad 2D Video Học Autocad Video Học Autocad 2015

[ Bài 3 ] – Các lệnh cơ bản trong phần mềm Autocad

Video Tự Học Autocad Miễn Phí: [ Bài 3 ] – Các lệnh cơ bản trong phần mềm Autocad

Xem thêm: [Bài 2] – Các thiết lập cơ bản cho bản vẽ Autocad

Qua Video bài học này bạn sẽ được học về:

  • Các lệnh vẽ cơ bản trong phần mềm Autocad
  • Các lệnh hiểu chỉnh cơ bản trong phần mềm Autocad
  • Các lệnh về phép biến đổi hình học trong autocad
  • Các lệnh quan sát bản vẽ

 

One Comment

Post Comment

Loading...
loading...