Search by category:
Autocad Autocad 2D Video Học Autocad Video Học Autocad 2015

[Bài 2] – Các thiết lập cơ bản cho bản vẽ Autocad

Video Học Autocad 2015 miễn phí [Bài 2] – Giới thiệu Autocad 2015 và các thiết lập cơ bản cho bản vẽ Autocad.

Đây là phần tiếp theo bài 1 trong video Series Video Tự Học Autocad được thực hiện bởi Phạm Văn Lương

Xem thêm [Bài 1] – Giới thiệu Autocad 2015 và các thiết lập cơ bản cho bản vẽ Autocad

Nội dung video này gồm những kiến thức sẽ cung cấp cho bạn như:

Giới thiệu giao diện Autocad 2015

Các thiết lập cơ bản trong hộp thoại Option Autocad

Các tùy chọn về File trong Autocad

Các thiết lập cơ bản cho bản vẽ Autocad

Giải thích về tọa độ trong Autocad

Cụ thể Nội Dung Bài Học này sẽ là:

  • Tạo File Autocad theo TCVN.
  • Tùy chỉnh các thiết lập trong hộp thoại Option.
  • Đưa định dạng bản vẽ save ở đuôi .dwg.
  • Cài đặt thời gian tự động save của Cad về 5 phút.
  • Bỏ tùy chọn Shortcut menus.
  • Chỉnh Auto Snap Marker Size, Pickbox Size, Grip size về mức giữa.
  • Đưa Crosshair size về 100.
  • Thiết lập đơn vị dài và đơn vị góc theo video.
  • Định vị giới hạn khổ A3 cho bản vẽ.

Đây là Series Video Tự Học Autocad được thực hiện bởi Phạm Văn Lương

Post Comment

Loading...
loading...