Search by category:
Autocad

Autodesk ngưng bán giấy phép bản quyền vĩnh viễn từ 11/2015

Autodesk ngưng bán giấy phép bản quyền vĩnh viễn từ 2/2015 – Đó là nhận định của Autodesk được đưa ra vào tháng 2 năm 2015.

Hình ảnh về Autocad
Autodesk ngưng bán giấy phép bản quyền vĩnh viễn

Nội dung thông báo này như sau:

Kính gửi quý khách hàng,

Có thể quý vị hoặc công ty của quý vị đang sử dụng phần mềm Autodesk. Với những thay đổi trong thời gian sắp tới, quý vị có thể bị ảnh hưởng và chúng tôi mong muốn cùng quý vị chuẩn bị cho sự thay đổi này.

Vào tháng 2 năm 2015, Autodesk đã thông về kế hoạch ngưng cung cấp giấy phép bản quyền vĩnh viễn cho hầu hết các sản phẩm phần mềm đơn lẻ. Bước đầu tiên trong kế hoạch chuyển đổi hẳn sang hình thức cấp phép thuê bao, chúng tôi sẽ ngừng cung cấp giấy phép bản quyền vĩnh viễn cho nhóm sản phẩm Autodesk® AutoCAD LT® từ sau ngày 31 tháng 10 năm 2015.

Điều này có nghĩa là sau ngày 31 tháng 10 năm 2015, giấy phép bản quyền vĩnh viển của nhóm sản phẩm Autodesk AutoCAD LT sẽ không còn được bán ở những quốc gia sau: Bangladesh, Bhutan, Brunei, Cambodia, China, Hong Kong, India, Indonesia, Korea, Laos, Macau, Malaysia, Maldives, Myanmar, Nepal, Philippines, Singapore, Sri Lanka, Taiwan, Thailand và Việt Nam.

Đây là danh sách các sản phẩm trong nhóm sản phẩm Autodesk AutoCAD LT: Autodesk AutoCAD LT, Autodesk AutoCAD LT for Mac®, Autodesk Inventor LT™, Autodesk Revit LT™, Autodesk AutoCAD® Inventor LT™ Suite, Autodesk Revit LT™ Suite.

Giấy phép bản quyền vĩnh viễn của các sản phẩm trên được mua cùng với dịch vụ hỗ trợ nâng cấp phần mềm Maintenance Subscription từ ngày 31 tháng 10 năm 2015 trở về trước vẫn được tiếp tục nhận những lợi ích tương ứng nếu khách hàng đảm bảo duy trì tính hiệu lực của Subscription.

Những sản phẩm mua mới cho các phần mềm riêng lẻ, ngoại trừ những bộ phần mềm Thiết Kế và Sáng Tạo, nói chung chỉ được cấp phép dưới hình thức trả theo hạn mức sử dụng Desktop Subscription từ sau ngày 31 tháng 1 năm 2016.

Để biết thêm thông tin về những quy định thay đổi này, vui lòng bấm vào đường dẫn ở đây, liên lạc với Đại lý ủy quyền của Autodesk, hoặc liên hệ [email protected]

Tôi hiểu rằng những thay đổi nêu trên là phức tạp và có thể ảnh hưởng đến quý công ty. Vì vậy, tôi muốn chia sẻ một cách ngắn gọn những yếu tố tạo nên sự thay đổi này. Cách thức thế giới của chúng ta được thiết kế và tạo dựng đang thay đổi nhanh chóng. Chính vì vậy, những công cụ thiết kế, việc chọn lựa công cụ, cách thức truy cập công cụ đó cũng biến đổi theo. Chúng tôi tin rằng, qua thời gian quý vị sẽ nhận thấy rằng Desktop Subscription mang lại nhiều giá trị và linh hoạt hơn so với giấy phép bản quyền vĩnh viễn hiện nay. Quản lý sản phẩm và triển khai kinh nghiệm sử dụng sẽ trở nên đơn giản. Việc bổ sung các công cụ mới và gia tăng số lượng người sử dụng cũng sẽ dễ dàng hơn qua hình thức chi trả theo hạn mức sử dụng với chi phí ban đầu thấp hơn.

Trân trọng,

Autodesk

Patrick Williams
Sr. Vice-President, Asia Pacific Sales
Autodesk, Inc.

Như vậy,

Có thể các bạn hoặc công ty của các bạn đang sử dụng phần mềm Autodesk. Với những thay đổi trong thời gian sắp tới, các bạn có thể bị ảnh hưởng. Đó không phải là một cảnh báo, đó không phải là một lời đe dọa mà đó là một nhận định của cộng động mạng trong thời gian gần đây.

Autodesk và những thay đổi chiến lược

Vào tháng 2 năm 2015, Autodesk đã thông bao về kế hoạch ngưng cung cấp giấy phép bản quyền vĩnh viễn cho hầu hết các sản phẩm phần mềm đơn lẻ. Bước đầu tiên trong kế hoạch chuyển đổi hẳn sang hình thức cấp phép thuê bao, autodesk sẽ ngừng cung cấp giấy phép bản quyền vĩnh viễn cho nhóm sản phẩm Autodesk® AutoCAD LT® từ sau ngày 31 tháng 10 năm 2015.

Điều này có nghĩa là sau ngày 31 tháng 10 năm 2015, giấy phép bản quyền vĩnh viển của nhóm sản phẩm Autodesk AutoCAD LT sẽ không còn được bán ở những quốc gia sau: Bangladesh, Bhutan, Brunei, Cambodia, China, Hong Kong, India, Indonesia, Korea, Laos, Macau, Malaysia, Maldives, Myanmar, Nepal, Philippines, Singapore, Sri Lanka, Taiwan, Thailand và Việt Nam.

Đây là danh sách các sản phẩm trong nhóm sản phẩm Autodesk AutoCAD LT: Autodesk AutoCAD LT for Mac®, Autodesk Inventor LT™, Autodesk Revit LT™, Autodesk AutoCAD® Inventor LT™ Suite, Revit LT™ Suite.

Giấy phép bản quyền vĩnh viễn của các sản phẩm trên được mua cùng với dịch vụ hỗ trợ nâng cấp phần mềm Maintenance Subscription từ ngày 31 tháng 10 năm 2015 trở về trước vẫn được tiếp tục nhận những lợi ích tương ứng nếu khách hàng đảm bảo duy trì tính hiệu lực của Subscription.

Những sản phẩm mua mới cho các phần mềm riêng lẻ, ngoại trừ những bộ phần mềm Thiết Kế và Sáng Tạo, nói chung chỉ được cấp phép dưới hình thức trả theo hạn mức sử dụng Desktop Subscription từ sau ngày 31 tháng 1 năm 2016.

Cách thức thế giới của chúng ta được thiết kế và tạo dựng đang thay đổi nhanh chóng. Chính vì vậy, những công cụ thiết kế, việc chọn lựa công cụ, cách thức truy cập công cụ đó cũng biến đổi theo. Điểm mạnh của gói sản phẩm thuê bao của Autodesk có những ưu việt vượt trội hơn so với bản quyền trọn đời là cho phép chúng ta quản lý sản phẩm và triển khai kinh nghiệm sử dụng sẽ trở nên đơn giản hơn. Việc bổ sung các công cụ mới và gia tăng số lượng người sử dụng cũng sẽ dễ dàng hơn qua hình thức chi trả theo hạn mức sử dụng với chi phí ban đầu thấp hơn.

Post Comment

Loading...
loading...