Search by category:
AngularJS

AngularJS là gì? tìm hiểu về AngularJS

AngularJS là gì? tìm hiểu về AngularJS, các khái niệm AngularJS cũng như ưu nhược điểm của AngularJS

Trong thời gian vài năm trở lại đây, AngularJS được nhắc đến nhiều và nhiều người cũng tò mò theo học ngôn ngữ mới này, cùng tìm hiểu rõ về AngularJS là cái gì nhé!.

AngularJS là gì

AngularJS là một ngôn ngữ lập trình framework ứng dụng web mã nguồn mở trên nền tảng Javascript Framework, cho phép bạn sử dụng HTML như là ngôn ngữ mẫu và cho phép bạn mở rộng cú pháp của HTML để diễn đạt các thành phần ứng dụng được phát triển lần đầu năm 2009 bởi Misko Hevery và Adam Abrons và hiện tại nó được duy trì bởi Google.

AngularJS là gì? tìm hiểu về AngularJS
AngularJS là gì? tìm hiểu về AngularJS

Hai tính năng cốt lõi: Data binding và Dependency injection của AngularJS loại bỏ phần lớn code mà bạn thường phải viết. Nó xảy ra trong tất cả các trình duyệt, làm cho nó trở thành đối tác lý tưởng của bất kỳ công nghệ Server nào.

Lịch Sử ra đời Của AngularJS

AngularJS là một dự án mã nguồn mở được phát triển đầu tiên bởi Miško Hevery một nhân viên của Google. Hevery bắt đầu nghiên cứu và phát triển dự án vào năm 2009 và phiên bản 1.0 được cho ra mắt vào năm 2012. Do sự hữu ích của dự án này nên Google quyết định là công ty chính thức đứng đằng sau hỗ trợ sự phát triển của AngularJS. Phiên bản hiện tại của AngularJS vào thời điểm của bài viết này được công bố trên trang www.hoclaptrinh.org là phiên bản v.1.4.9.

AngularJS dùng để làm gì?

AngularJS giống như là đang làm việc với Ajax, sử dụng cớ chế bind data, hoạt động theo mô hình MVC và sử dụng service để tương tác với dữ liệu từ server.

 • AngularJS là một Framwork phát triển dựa trên Javascript để tạo các ứng dụng web phong phú
 • AngularJS thường dùng để phát triển frontend (giao diện khách hàng) thông qua các API để gọi data, sử dụng mô hình MVC rất mạnh mẽ
 • Mã nguồn AngularJS tự động fix với các trình duyệt khác nhau nên bạn không cần phải lo vấn đề tương thích trình duyệt
 • Angular là mã nguồn mở, hoàn toàn miễn phí và được phát triển bởi hàng ngàn các lập trình viên trên thế giới.

Component lõi của AngularJS

Data-binding: Nó tự động đồng bộ hóa dữ liệu giữa thành phần model và view.

Scope: Là những đối tượng hướng đến model, nó hoạt động như là cầu nối giữa controller và view.

Controller: Đây là những tính năng của AngularJS mà được giới hạn tới một scope cụ thể.

Service: AngularJS hoạt động với một vài dịch vụ (service) có sẵn , ví dụ $http để tạo XMLHttpRequests. Nó là các singleton object mà được khởi tạo duy nhất một lần trong ứng dụng.

Filter: Nó lựa chọn (hay là lọc) các tập con từ tập item trong các mảng và trả về các mảng mới.

Directive: Directive là các marker trong các phần tử DOM (như các phần tử, thuộc tính, css và nhiều hơn thế). Nó có thể dùng để tạo các thẻ HTML riêng phục vụ những mục đích riêng. AngularJS có những directive có sẵn như ngBind,ngModel…

Template: Là các rendered view với các thông tin từ controller và model. Nó có thể được sử dụng trong các file riêng rẽ (ví dụ như index.jsp) hoặc nhiều view với một trang sử dụng “partials”.

Routing: Là khái niệm của sự chuyển dịch qua lại các view.

Model View Whatever: MVC là một mô hình thiết kế để phân chia các ứng dụng thành nhiều phần khác nhau (gọi là Model, View và Controller), một phần sử dụng với một nhiệm vụ nhất định. AngularJS không triển khai MVC theo cách truyền thống, mà gắn liền hơn với Model-View-ViewModel. Nhóm phát triển AngularJS đã đặt tên vui cho mô hình này là Model View Whatever.

Deep Linking: Cho phép bạn mã hóa trạng thái các ứng dụng trên địa chỉ URL để nó có thể được bookmark. Các ứng dụng có thể được phục hồi lại từ các địa chỉ URL với cùng một trạng thái.

Dependency Injection: AngularJS có sẵn một hệ thống con dependency injection để giúp các lập trình viên tạo ra các ứng dụng dễ phát triển, dễ hiểu và kiểm tra.

AngularJS có ưu nhược điểm gì

Ưu điểm:

 • Angular cho phép tạo ra các ứng dụng một cách đơn giản, code sạch
 • Angular sử dụng data bind giống .NET với tính năng liên kết với HTML nên giúp người dùng cảm thấy dễ chịu.
 • Angular đang ở giai đoạn thử nghiệm
 • Angular có thể chạy trên hầu hết các trình duyệt điện thoại thông minh.

Nhược điểm:

 • Mặc dù angular có nhiều lợi thế ưu điểm nhưng nó cũng có mặt trái ngược lại:
 • Không an toàn: Được phát triển từ javascript nên nó không an toàn, phía máy chủ phải thường xuyên xác nhận quyền để hệ thống chạy trơn tru.
 • Phụ thuộc: Nếu người dùng vô hiệu hóa javascript thì coi như đi tong con long bong.

Cấu trúc chính trong AngularJS

Angular JS được chia làm ba thành phần chính sau đây:

 • ng-app: định nghĩa này chỉ thị một kết nối ứng dụng Angular JS tới HTML
 • ng-model: chỉ thị này liên kết với dữ liệu của ứng dụng Angular
 • ng-bind: chỉ thị này dùng đưa dữ liệu vào HTML tags

AngularJS là một code mới cho các lập trình viên ứng dụng trong các dự án web của mình, có rất nhiều thứ hay trong Angular JS mà chỉ khi tìm hiểu bạn mới thấy tiện lợi như thế nào.

One Comment

Post Comment

Loading...
loading...