Search by category:
Khái niệm & thuật ngữ

¥ là tiền gì? ¥ là ký hiệu của loại tiền gì?

¥ là tiền gì? ¥ là ký hiệu của loại tiền gì? đôi khi bạn thắc mắc về kí hiệu ¥ là của nước nào vì chưa gặp bao giờ thì ngay lúc này bạn sẽ biết được ¥ là loại tiền tệ gì qua bài viết này.

¥ là tiền gì

¥ là đồng nhân dân tệ là kí hiệu của tiền Trung Quốc và là tên gọi chính thức của đơn vị tiền tệ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

Lịch sử ra đời đồng nhân dân tệ (¥)

Nhân dân tệ do Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc phát hành. Năm 1948, một năm trước khi thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, nhân dân tệ đã được phát hành chính thức.

¥ là tiền gì? ¥ là ký hiệu của loại tiền gì?
¥ là tiền gì? ¥ là ký hiệu của loại tiền gì?

Tuy nhiên, đến năm 1955, loạt mới được phát hành thay cho loạt thứ nhất. Năm 1962, loạt thứ hai lại được thay thế bằng loạt mới. Loạt thứ tư được phát hành trong thời gian từ năm 1987 đến năm 1997. Loạt đang dùng hiện nay là loạt thứ năm phát hành từ năm 1999, bao gồm các loại 1 phân, 2 phân, 5 phân, 1 giác, 5 giác, 1 nguyên, 5 nguyên, 10 nguyên, 20 nguyên, 50 nguyên và 100 nguyên.
Theo tiêu chuẩn ISO-4217, viết tắt chính thức của Nhân dân tệ là CNY, tuy nhiên thường được ký hiệu là RMB, biểu tượng là ¥.

Đơn vị đếm của đồng tiền này là nguyên/viên (sử dụng hàng ngày: 元-nguyên; phồn thể: 圓-viên; giản thể: 圆-viên; phát âm: yuan) (tiền giấy), giác (角, jiao) hoặc phân (分, fen) (tiền kim loại). Một nguyên bằng mười giác. Một giác lại bằng mười phân. Trên mặt tờ tiền là chân dung chủ tịch Mao Trạch Đông.

Post Comment

Loading...
loading...